Vraag en antwoord

Wat betekent een Equinox?

In ieder geval gelijke delen. Hoe komt dit tot stand? En beter nog; hoe kunnen wij als mensen meegaan in het besef van `leren kennen van gelijke delen`. We zijn wel verlangend naar gelijkheid, maar ook weer niet als het gaat om ons eigen idee van wie we zijn. Het is moeilijk om je te allen tijde gelijk te voelen aan iedereen om je heen. En ook nog eens gelijk te voelen aan de natuur. Ook dat willen we wel, maar waarom ervaren we dat dan niet als je om je heen kijkt?

Hier mag iets gaan dagen in ons. Wat mag gaan dagen is de Zon. De betekenis van de Zon is in ons innerlijk vrijwel onbekend. Met ons verstand weten we wel dat we zonder de Zon niet kunnen leven, dat de Zon onze levend gevende kracht is. Maar hoe ervaar je dat? Hoe weet je dat ook in je atomen en cellen, in je wakker zijn van het geheel van leven? Hoe de orde van ons zonnestelsel werkt?

Met andere woorden, om de gelijke delen van onszelf met het geheel te leren kennen en te gaan leven is het nodig om de richting die de Zon geeft te leren kennen en verstaan in onze atomen en cellen. Het wakker zijn en het besef dat we Leven in een veel grotere orde dan wij ons op dit moment realiseren. Hoe krijgen we deze orde uitgedrukt in ons huidige leven? Zodat we kunnen gaan leven in gelijkheid, in de gelijkheid die ook de Zon laat zien en ervaren als de equinox een feit is.

Heel dichtbij kun je leren kennen wat gelijkheid in de diepere zin van het Leven voor jou betekent. Wanneer je de gelijke delen van onze planeet in samenwerking met de Zon leert Levend te maken IN jou, leer je de oorsprong van Leven kennen en tegelijkertijd een besef ervaren van eeuwig Leven. De stralen van de Zon, het licht van de Zon, wordt gegeven aan iedereen. Iedereen is in staat het zonlicht te ontvangen en daarmee zelf een Zon te zijn. Een van binnenuit stralende mens. Iemand die in zichzelf het licht accumuleert en uitdraagt. Die weet heeft van het geheel van leven en de eenheid daarvan uitdrukt. Die de orde van ons zonnestelsel kent en daarmee orde brengt in zijn leven en ver daarbuiten.

Wat heb je daarvoor nodig? Jouw hele wezen mag zichzelf richten naar de Zon. Niet van buiten af, maar iets in jou van binnen weet het licht van de Zon op zo’n manier te ontvangen dat je er bewust deel van uitmaakt. Zo creëren we orde, gelijkheid en waarde in ieder mens en de natuur. Zoals de aarde zich afstemt op de Zon, zo kan jij je ook afstemmen op de Zon.

Dan ga je je eigen baan om de Zon in nemen. Je cellen gaan zich richten/afstemmen op jouw innerlijke Zon. De Zon waarmee je iedere dag weer in verbinding staat. Jouw Zelf en de Zon die je buiten je ervaart en ziet. Zo gaan we de Zon eren. De Zon leren kennen. Het samenspel van de Zon, de Maan en de Aarde wordt een ervaring, een levende beweging waar we met heel ons hart in mee willen. 

Reageer op "Wat betekent een Equinox?". Of stel een nieuwe vraag.

Plaats een reactie

Stel je vraag

Mijn vraag gaat over;