Vraag en antwoord

De reflectie van de MAAN

We weten allemaal wel (of niet) dat onze Maan het licht van de Zon reflecteert, waardoor wij de Maan kunnen zien. We zien haar in verschillende standen, waardoor je kunt zien dat er beweging is. Met andere woorden de Maan geeft ons iets waar wij als mensen naar kunnen kijken. Stel je eens voor dat je zelf ook die mogelijkheid hebt. De mogelijkheid om het zonlicht te reflecteren, waardoor mensen jou zien, zien dat je in beweging bent en de stralen van de Zon reflecteert. Hoe zou dat zijn? Die mogelijkheid heb je. Ik probeer hier een beetje duidelijk te maken hoe de Zon, Maan en Aarde samenwerken in hun wens ons van Leven te voorzien. Dit gaat dan niet zozeer om kennis, maar veel meer om de ervaring die diepere lagen van ons bestaan raken. Dit geeft de vervulling waar we zo verlangend naar zijn.

De beweging en het licht van de Zon en de Maan geeft ons Leven, samen met onze Aarde. In hoeverre zijn wij bewust van de waarde van Beweging en Licht. Wat doet dat met ons en hebben wij daar invloed op en zo ja hoe dan?

Wij, de mensen hier, staan stil bij de bewegingen van de Maan en de Zon. De Maan wanneer het Nieuwe Maan en Volle Maan is en de Zon wanneer het Zonnewende en Equinox is. Dit doen we om beter te gaan begrijpen en te ervaren wat de Maan en de Zon in ons dagelijkse leven betekenen. En omdat wij op Aarde leven, zijn wij er verantwoordelijk voor dat wat we ontvangen, we ook weer vermenigvuldigen en delen met de Mensheid. Om ons te laten zien in het Zonnestelsel. In die zin zijn we een community met de Zon, Maan en Zonnestelsel. Het is niet zo dat we dit volledig ervaren in onze materie, onze lichamen, maar we begrijpen wel min of meer de noodzaak van ons geschenk in het Zonnestelsel. Dit kan alleen maar in samenwerking met de Zon en de Maan.

Hoe werkt dan de reflectie van de Maan in ons Leven? Het Licht van de Zon en de Maan wat wij ontvangen heeft een verschillende, gedetailleerde uitwerking in ons en met ons. Hierin hebben de Zon en de Maan een hele andere invloed op ons. Wij vergelijken de Zon met het mannelijke principe en de Maan met het Vrouwelijke principe. Zo heb je ook meteen een diepere betekenis van Man- of Vrouw-zijn. De Zon geeft stralen die zij ontvangt van het achter haar opkomende sterrenbeeld (vanuit ons gezien). In onze tijd is dat het sterrenbeeld Waterman. De Zon ontvangt de community van de Watermansterren, die een bepaalde functie hebben in de doorgaande beweging van licht en tijd. Deze bepaalde functie komt naar ons als Mensheid, de Aarde en onze Maan. Het is aan ons hoe we die stralen omzetten in en als materie. Hiervoor hebben wij een Vrije Wil (die niet vrij meer is, maar die wij nu vrij mogen maken). Onze ‘vrije’ Wil is altijd gerelateerd aan ons bewustzijn. Wanneer ons bewustzijn zich niet ontwikkelt op alle lagen van onze bestemming, kunnen en zullen wij onze Wil niet volledig Vrij ervaren in de materie. Ons lichaam.

Wanneer het licht van de Zon via de Maan bij ons komt, geeft de Maan haar detail mee. Het detail van reflectie. Zonder deze reflectie zou de Maan voor ons niet zichtbaar zijn. Door de reflectie van de Maan en de stralen van de Zon, met name op ons water, zie en ervaar je de weerkaatsing van licht en de beweging van Eb en Vloed. Ons lichaam bestaat voor een groot deel uit water, wat betekent dat wij de stralen van de Zon en het licht van de Maan kunnen weerkaatsen/reflecteren. Wat is hierin het Detail van de Zon? De Zon geeft de kwaliteit van de Watermansterren aan ons, waarmee ze de richting geeft van Waterman aan ons. Zo worden we de hele tijd vervuld van de richting van de Zon en de reflectie van de Maan. Beiden staan ze letterlijk in het teken van Waterman om er voor te zorgen dat de Aarde met de mensheid erop de gegeven richting van Waterman kan gaan Leven. Dat kan de Mensheid gaan vormen door de reflectie van de Maan, die steeds de Richting van de Zon omvormt, in de beweging die vorming mogelijk maakt. Zo is het mogelijk om de komende 2160 jaar de tijd te gaan vervullen met de kwaliteiten van het zogenoemde Watermantijdperk.

Wij staan stil bij de bewegingen van de Maan en de Zon, omdat we net zoals de Zon en de Maan willen bewegen en zichtbaar zijn. Dat betekent nu dat we ons bewustzijn met elkaar aan het verruimen zijn. Hierdoor komt er meer ruimte en waarheid IN ons vrij, zodat we helderder gaan reflecteren. Dit is een pad waar we mee begonnen zijn en die nog 2160 jaar bewandeld en gevormd/gecreëerd mag worden door de mensheid. We doen dit omdat we dat willen, we zijn verlangend uitdrukking te geven aan ons als Mens en Mensheid in ons Zonnestelsel. Samen met ons Zonnestelsel zijn we één met het hele UNI-VERSUM zie de vraag over leren. Hier wordt duidelijker ONE is ALL and ALL is ONE.

Doordat we ons meer bewust zijn van de organische betekenis van de Zon en de Maan brengen wij onze Wil in om specifieke details gereflecteerd te krijgen. Zo brengen we met onze Wil ieder jaar een nieuw thema in waar we ons dat jaar op gaan bezinnen en meer duidelijkheid in hopen en wensen te krijgen. In het besef van onze Vrije Wil hierin, is er het besef dat we meedoen met de sturing van de Zon en de reflectie van de Maan. Alles beweegt. Door onze ‘vrije’ Wil is het aan ons (de Mensheid) daar richting en orde aan te geven. Met de richting die gegeven wordt, kunnen wij meebewegen en door de reflectie vormen we die beweging als de gegeven richting.

Dit jaar zijn we bezig met de hele Zodiac cirkel van 26.000 jaar. Iedere Nieuwe Maan gaan we naar een nieuw tijdperk om informatie te zoeken en te ontvangen over het hoofdthema van dat tijdperk. Zo gaan we in 2023 door de 12 tijdperken heen die geweest zijn. Om die tijden weer te herleven in het NU, wordt de oorsprong van ons leven en de daarin gegeven tijd voelbaarder. Gedurende dit jaar nemen we ook iemands geboortedag erin mee en verbinden we dat met het zonneteken van diegene. Dit geeft hele leuke en leerzame ervaringen van tijd, expressie en eeuwigheid. Praktisch gezien doen we dit met meditaties, wandelingen en uitwisselen van ervaringen. Zo is het tijdperk Ram gerelateerd aan de uittocht van de Israëlieten naar het beloofde land. Het is wonderlijk hoe we dan mee kunnen in die tijd terwijl we nu leven en de opgedane leringen inzetten om een vernieuwde toekomst te creëren.

Dit is allemaal mogelijk door de liefdevolle reflectie en richting van de Zon en de Maan die al de hele Zodiac (tijd) aanwezig zijn om ons te helpen ons Leven vorm te geven.

Reageer op "De reflectie van de MAAN". Of stel een nieuwe vraag.

Plaats een reactie

Stel je vraag

Mijn vraag gaat over;