Vraag en antwoord

Wat is innerlijke hiërarchie?

Kan je uitleggen wat innerlijke hiërarchie is?

Hiërarchie

BETEKENIS & DEFINITIE  van Redactie Ensie gepubliceerd op 10-04-2015

De hiërarchie is de rangorde van waardigheidsbekleders. Het woord hiërarchie is uit het Grieks afkomstig en betekent ‘heilige regering’. Oorspronkelijk is het een georganiseerde priesterstand. In de rooms-katholieke kerk zijn het de dragers van de macht, die Christus aan Petrus en de apostelen gegeven heeft. De kerkelijke hiërarchie zijn de paus en de bisschoppen, verder de kardinalen, priesters en de lagere bedienaren. De paus wordt door de katholieken gezien als de opvolger van de apostel Petrus, hij is de plaatsbekleder van Christus op aarde. Hij heeft in de kerk de hoogste geestelijke macht. De bisschop is een door de paus benoemde priester die onder zijn gezag een bisdom bestuurt. In lutherse en anglicaanse kerken zijn ook hiërarchische elementen aanwezig. Het gereformeerde protestantisme verwerpt het uitgangspunt dat één ambt of één gemeenschap, macht over de andere zou bezitten.

Bovenstaande is van internet, nu volgt mijn antwoord.

Hiërarchie roept over het algemeen vervelende gevoelens op. Het wordt vaak geassocieerd met iemand die de baas over je is of iemand die het beter weet dan jij omdat die bijvoorbeeld meer diploma’s heeft. In ieder geval wordt hiërarchie ervaren als ongelijkheid en dat is wat mensen in deze tijd niet meer willen of tegen in opstand komen. Hoe leg ik dan uit wat hiërarchie is, want door het woord zelf kun je al afhaken. Het is dus goed dat je er gelijk bij vraagt wat innerlijke hiërarchie is, dat voelt misschien wat zachter, maar ook moeilijker om te begrijpen. Deze hele website gaat over de binnenkant van wie jij bent en waarom je mens bent en wat je hier te doen hebt als mens, of kan doen als mens. Allemaal vragen die zich IN jouw binnenwereld afspelen daar waar het verbonden is met het geheel van Leven. Om hier te komen hebben we een bepaalde hiërarchie nodig en een manier om naar binnen te kunnen. Een manier om te gaan verstaan en begrijpen wat binnen daadwerkelijk is.

In dit geval is de volgorde van lessen, inzichten, kennis, wijsheid en bewustzijn van hoe je naar binnen gaat wat jouw innerlijke hiërarchie bepaalt. Je leert bijvoorbeeld doordat je tijdens de wandeling hoort over de impulsen van Aquarius. Je weet dan; oh er bestaan impulsen van Aquarius. Dan heb je kennis. Om die kennis te integreren heb je een ervaring nodig waardoor je IN-zicht krijgt in iets IN jezelf. De manier waarop jij met je inzicht omgaat, bepaalt of jij je bewustzijn verruimt. En of jij je kennis, inzicht, lessen wijs kan gebruiken, waardoor jij je bewustzijn over de hele linie blijvend meer wakker maakt. Langzaam maar zeker groei je dan IN jezelf en vind je antwoorden wat betreft het algehele leven. Ik hoop dat dit voorbeeld duidelijk maakt hoe je verschillende aspecten nodig hebt om jezelf van binnen te leren kennen en te ontdekken.

Je hebt hiervoor je wil nodig om deze stappen te nemen. Deze stappen zet ik hier neer als hiërarchie. Stappen die je allemaal gelijkwaardig nodig hebt om je innerlijk te ontdekken steeds weer opnieuw. Wanneer jij je innerlijk meer en meer ontdekt ga je ervaren dat er stapsgewijs een proces IN je ontvouwt. Het ontvouwen kan alleen maar gebeuren via een hiërarchisch proces komend uit de kern van je lichaam. Je kunt dit niet forceren. Hier horen (letterlijk) je cellen, atomen, weefsels, bloedstromen enz. jouw innerlijke wens.

Vanuit je innerlijke wens bouwt zich een groeiproces op wat hiërarchisch te werk gaat zodat alle aspecten om de beurt en één voor één een gelijkwaardige basis opbouwen en steeds weer verder groeien. Hiermee vervul je letterlijk je leven en het leven als geheel. De hiërarchie waar ik het hier over heb speelt zich af IN jouw lichaam, IN jouw denken en IN jouw ervaringen. Als je dan macht wil hebben over dat proces (wat wij als mensen inderdaad vaak willen) zet zich dat ook naar buiten toe door.

Je wilt macht hebben over andere mensen zoals je macht wil hebben over je eigen (levens)proces van binnen. Dit doet iedereen, simpelweg, omdat we nog te weinig zicht hebben op onze eigen innerlijke processen. Levensprocessen afdwingen van binnen of van buiten werkt niet omdat dit proces van leven zich niet laat afdwingen. Het kan zich alleen maar ontvouwen in gelijke waarde van alle aspecten die het leven mogelijk maken. Je kunt bijvoorbeeld de Zon niet direct sturen, maar je kunt er wel mee leren leven en er van leren. De hiërarchie hierin is dat de Zon aan iedereen licht geeft en dat jij dat beperkter kunt doen wanneer je ‘nog’ niet geleerd hebt hoe je als mens aan iedereen je licht geeft. In die zin is de Zon MEER dan jij. Wanneer jij het licht van de Zon inzet om te leren hoe je jouw licht naar iedereen kunt schijnen, ben je onderdeel van de zon en is de hiërarchie samenwerking geworden. Dan heeft de Zon geen macht over jou, maar kan jij ervan leren, mee samenwerken en leven. Op deze manier is mijns inziens hiërarchie bedoeld.

Reageer op "Wat is innerlijke hiërarchie?". Of stel een nieuwe vraag.

Plaats een reactie

Stel je vraag

Mijn vraag gaat over;