Vraag en antwoord

Waarom Elijah’s Seat?

Elijah’s Seat is een organisatie die geïnspireerde boeken uitgeeft, die geschreven zijn onder de bezielende leiding van Elijah.

Geschiedenis

In de joodse traditie houden mensen een stoel vrij voor de komst van de Messias. De Messias wordt verwacht in de persoon van Elijah ook wel gezien als Johannes de Doper. In spirituele kringen wordt de opgevaren meester John the baptist gezien als de Aquarian Deity. De levens van Elijah en Jezus zijn verenigd in de op één volgende tijdperken.

Wat is hun verlangen ten aanzien van de mens en de mensheid?

Ze hebben beiden een indruk-wekkende impuls gegeven aan de mens en zijn toekomst. Dit is niet gestopt na hun opvaren. Het verstaan van hun Lessen, het Geloof, de Eenwording met de Vader en de Natuur (4 elementen) heeft ons gebracht waar we nu zijn als mens en mensheid. Hun voorbereidingen naar het Watermantijdperk geeft ons een HOOPvolle toekomst. Waarin Jezus en Elijah voortleven in het materialiseren van het huidige tijdperk. 

De mens van nu!

Dit moment is ons uitgangspunt om verder te gaan. En hiervoor zijn nieuwe lessen. Lessen die voorheen nog niet mogelijk waren om te geven of te ontvangen.

De boeken die je op deze website vindt zijn boeken die geïnspireerd zijn door en voor de beweging van verleden, heden en toekomst. Het bewustwordingsproces van de mens met de daarbij behorende religies en waarnemingen is IN ontwikkeling. Het hele universum is daarin aanwezig. Voor ons als mens is het van belang ons eigen aandeel en onze keuzes in de schepping te verstaan. Wij zijn zelf schepper en daarmee schepping. De tijd van nu, het tijdperk Waterman is de tijd van hoop. De tijd waarin we de lang verwachte belofte kunnen en mogen vervullen. Die belofte leeft in je hart, wat wij leren is hoe geordende materie eeuwige liefde materialiseert.

Gedaanteverwisseling

Overgang en vernieuwing

Van Jezus en Maria naar Elijah en Hoop = van het Vissentijdperk naar het Watermantijdperk.

Basis principe van nu: ik naar wij

Jezus heeft het Vissentijdperk ingeluid met IK en de Vader zijn EEN. Hierdoor konden we in het Vissentijdperk de eenheid met de Vader leren kennen. We zijn weliswaar gaan geloven dat dit alleen maar weggelegd is voor sommige uitverkorene, maar niets is minder waar. Ik en Jij en jij wij zijn allen EEN met de Vader. Die eenheid is in de materie tot stand aan het komen door de zuivere visie van Maria. Daar waar Maria vanuit de materie haar visie hield en houdt voor de visie van levende eeuwige materie kon Jezus zijn belofte vervullen. Zijn belofte aan de schepper en zijn belofte aan de mensheid.

De eenheid met de Vader houdt ook in dat wij een zijn met de hele schepping dus ook met ons zonnestelsel en daar voorbij. Wij bewegen mee met de tijd en daarmee met de tijdperken. Na meer dan 2000 jaar is het tijdperk veranderd, dat betekent andere impulsen van de zon. Het zonlicht geeft letterlijk andere kwaliteiten mee in onze ervaringen op onze planeet.

We groeien langzaam maar zeker mee met de veranderingen in ons zonnestelsel, zo blijven we ook EEN met de Vader.

Doordat er beweging is in het zonnestelsel is er ook beweging in ons. Het Watermantijdperk heeft zich aangekondigd en dit tijdperk heeft als navolging van Ik en de Vader zijn EEN: All is ONE en one is ALL. Dit betekent dat we nu verder gaan met eenheid brengen in het geheel van Leven. Hierbij is het zaak dat we gaan verstaan dat bij het geheel ook de natuur en de elementen hun plek innemen.

Wij als mensen worden min of meer gedwongen:

 • De consequenties van onze keuzes te gaan zien en ervaren.
 • Ons met onze natuur te verenigen.
 • Daarmee de elementen binnen en buiten ons te eren en te gehoorzamen.
 • Beseffen dat we overal gelijk zijn aan het geheel van Leven.
 • Wakker en bewust te leven, SAMEN als geheel.

Hiermee creëren we all is ONE en one is ALL als de geordende eeuwige beweging van ons Leven op AARDE in het Watermantijdperk. Juist hierin komt ieders detail/wens tot groei en in ontwikkeling.

Dit doen we met de hele mensheid. Onder de bezielende Leiding van Elijah en Hope. Door hun Visie en voorbereiding op deze tijd kunnen we de materie transformeren en onze bestemming als mensheid en planeet vervolmaken.

De boeken die je kunt vinden op deze site hebben allemaal ten doel het verleden, heden en de toekomst in EENheid te brengen. Zo kunnen we als eenheid een geheel nieuwe toekomst creëren.

Hier hebben we voor nodig:

 • Nieuwe Lessen
 • Innerlijke en uiterlijke Orde
 • Een leraar/lerares
 • Geduld en wijsheid
 • Beweging met het geheel van Leven
 • Bewustzijnsontwikkeling
 • Wakker willen worden
 • Sturing en reflectie
 • Eeuwige beweging
 • De Zon, Maan, vuur, water, lucht en aarde
 • Een gedaanteverwisseling

Reageer op "Waarom Elijah’s Seat?". Of stel een nieuwe vraag.

Plaats een reactie

Stel je vraag

Mijn vraag gaat over;