Vraag en antwoord

Waarom zijn mensen op zoek/verlangend naar heling?

Omdat ze diep in hun hart heling kennen.

Mijn vraag is wel wat bedoel je met heling? Ik ga er vanuit dat je daarbij een bepaald idee of gevoel hebt. Dat gevoel zit in je cellen, er is een cel herinnering en om specifiek te zijn is dat de ion waarin de heelheid van leven aangesproken kan worden. Als je deze ionen niet aanspreekt van binnen kan het niet aan zijn doel beantwoorden. Zijn doel is Heel Leven. Mensen zijn inderdaad enorm op zoek naar heling, alleen zoeken ze het ik zou zeggen per definitie buiten zichzelf, terwijl ons genezend vermogen toch heel dichtbij in ons aanwezig is. Kijk maar naar hoe een wondje geneest. Dat bij innerlijke genezing allerlei ongebalanceerde problemen zijn, is voor de onbewuste/onwetende mens niet zo vreemd. Doordat we allen collectieve heling buiten onszelf zoeken, wordt ons innerlijk genezingsprincipe niet of nauwelijks aangesproken als een volwaardige actie. Doordat we met alles naar buiten zijn gegaan in ons zoeken naar waarheid, heling, partner enzovoort, kan je dit ook niet zomaar terugdraaien en zal je naar de dokter of naar het ziekenhuis moeten om je te helpen genezen. Hoe meer we collectief wakker worden en gaan leven naar innerlijke waarden, mogen we er vanuit gaan dat ons lichaam daarop mee gaat resoneren. Dit betekent dat het uiteindelijk geen heling meer nodig heeft omdat het Leven IN zichzelf HEEL is. Als wij aan heling denken reiken we vaak niet verder dan onze eigen gezondheid en de gezondheid van onze naasten. Maar heling is feitelijk het geheel van Leven dus ook de elementen, onze planeet, de sterren, de maan en de zon en verder. Hoe meer we weten hoe we Leven als geheel, hoe ons leven direct invloed heeft op je naasten en de natuur, hoe meer we dat ECHT beseffen in iedere ademtocht, hoe meer we het Leven en alles wat leeft liefhebben. In die zin is heling je leven leven naar waarheid, de waarheid van het geheel van Leven. Om helend te leven heb je niet alleen waarheid nodig maar ook een zuivere visie en orde. Een zuivere visie helpt je duidelijkheid te krijgen over je doel van Leven. Terwijl je een zuivere visie ontwikkelt, zal je IN orde gaan leven, omdat dit deel is van een geordende schepping als geheel. De geometrie van het heelal. Hierin Leef je naar waarde en waarheid van je detail. Je specifieke wens waarmee jij bewust deel bent van het Leven als geheel.

Dat betekent opnieuw DO NO HARM. Je zelf pijn doen doe je al door jezelf af te wijzen of je zelf meer of minder te maken. Het forceren van je natuurlijke proces van geheelde materie/lichaam doet pijn. Dit ben je vaak niet meer gewaar doordat het een gewoonte is geworden die je als liefde kunt ervaren of denkt te ervaren. Je wegcijferen voor anderen bijvoorbeeld daarmee doe je jezelf pijn en een ander uiteindelijk ook. Ik bedoel hier niet mee dat je alleen aan jezelf moet denken, want dat werkt juist niet. Jezelf komt juist tot ontwikkeling in de interactie met andere mensen, in die zin is het de bedoeling dat je constant meer van jezelf wordt terwijl je jezelf dan niet vastzet in een idee over jezelf. Je mag dienstbaar zijn aan een ander als je daar zelf (innerlijk) meer van wordt. Wanneer je verlangend bent om aardig gevonden te worden of bang bent om niet gezien te worden is dat geen waarheid en geeft ook geen orde aan je leven. Terwijl het wel waarheid is dat je gezien mag worden en aardig gevonden mag worden. Alleen mag je dat beseffen van binnen en hoef je jezelf niet te forceren om waardering van buitenaf te krijgen.

Kortom Heling is een volkomen natuurlijk verlangen van de mens, alleen de manier waarop wij heling proberen te krijgen, strookt niet met de orde van de schepping. Daarvoor heb je les nodig en moet je zorg dragen voor je innerlijke wens/ontwikkeling. Als mensheid gaan we door een transformatie fase, hoe meer we daarvan begrijpen en daar inzicht over krijgen, hoe makkelijker het is voor je zelf en voor het Leven als geheel. We moeten leren sturing te geven aan het Leven als geheel zodat het Leven zich kan vormen naar de wens van een ieder en daarmee de Schepper. Zo krijg je schepper en schepping als EEN.

Reageer op "Waarom zijn mensen op zoek/verlangend naar heling?". Of stel een nieuwe vraag.

Plaats een reactie

Stel je vraag

Mijn vraag gaat over;