Vraag en antwoord

Ik heb mijn hele leven al vragen, ik heb niet het gevoel dat dat komt door het Watermantijdperk. Waarom denk jij van wel?

Je bedoelt wat voor tijdperk dan ook. Vraag jij je af, waar überhaupt jouw vragen vandaan komen? Ik denk dat vragen veelal voortkomen door het niet comfortabel in ons lichaam voelen. In de zin van dualistische emoties, denken, voelen en ervaringen in ons lichaam. Er zit iets wat niet overeenkomt met een dieper verlangen, al kan je waarschijnlijk dat verlangen geen duidelijke woorden geven. Het sluimert wat. En daardoor ga je je van alles afvragen zonder dat je antwoorden vindt die passen in je Zelfbeeld.

En daar zit meteen je probleem. Je wilt jouw vragen vastzetten in een bepaald beeld dat past bij het beeld wat je al hebt. Dat geeft niet veel beweging of op zijn minst moeizame beweging. Ik geloof dat specifieke vragen naar vrijheid, gelijkheid, waarheid enz. voortkomen uit een impuls die verder gaat dan je huidige gedachtegang. Het heeft te maken met de beweging van ons zonnestelsel, waardoor er meer energie/licht vrijkomt om vrij te komen uit je (onbewuste) vastzittende gedachten, gevoelens en waarnemingen. Er is letterlijk meer voor nodig dan alleen je eigen bewustzijn om te kunnen groeien als geheel. Ik noem dat: Het Watermantijdperk, daar waar de impulsen vandaan komen om ons nu te gaan hervormen als geordende bewust wakkere hele schepping. Je mag er van mij een andere naam aangeven hoor. Het principe is een eeuwigdurende beweging die gematerialiseerd mag worden.

Reageer op "Ik heb mijn hele leven al vragen, ik heb niet het gevoel dat dat komt door het Watermantijdperk. Waarom denk jij van wel?". Of stel een nieuwe vraag.

Plaats een reactie

Stel je vraag

Mijn vraag gaat over;